Home

Nieuwsbrief zomer 2017

Praktijkinformatie: 

De zomervakantie staat voor velen weer voor de deur. In de vakantieperiode zullen we proberen om de praktijkuren zo veel mogelijk normaal door te laten lopen, maar dit zal in de vakantieweken van de chiropractoren niet volledig lukken. Telefonisch is de praktijk normaal bereikbaar. 

 

In het voorjaar is de praktijk gevisiteerd/gecontroleerd door de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Bij deze visitatie werden we op alle onderdelen op het hoogste niveau beoordeeld. Hierbij valt te denken aan: Evaluatie van zorg, Organisatie van de praktijk en Patiënten perspectief. Als extra positief punt werd benoemd, dat alle patiënten middels een enquêteformulier de praktijk mochten evalueren en er ruimte is voor een ieder om zijn/haar commentaar te uiten. 

 

Digitaal/e-mail: 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al gemeld dat er een start met het digitale dossier is gemaakt. Dit wordt nu al ruim 4 maanden gebruikt en na enkele opstart probleempjes werkt het steeds makkelijker. Velen van u hebben ook al toestemming gegeven voor een digitale foto voor gebruik bij het dossier om de kansen op verwarring verder te minimaliseren. 

Dagelijks sturen we per e-mail een herinnering naar allen die de volgende dag een afspraak hebben gemaakt. Dit heeft duidelijk geleid tot een zeer sterke afname van vergeten afspraken. Nu merken we echter dat er regelmatig problemen zijn bij het versturen van een e-mail naar mensen met een Hotmail- of Gmail adres. Wij verzoeken iedereen die één van deze services gebruikt om info@chiropractielochem.nl uit de ongewenste e-mail te halen en aan uw adresboek toe te voegen. 

 

Water: 

Water! Een van de belangrijkste adviezen: Drink voldoende vocht. Zeker in de zomer met hogere temperaturen. Dit advies roept meteen de vraag op; Hoe veel moet er dan gedronken worden?? Over het algemeen wordt een advies gegeven dat er per dag 1,5-2 liter vocht gedronken moet worden. Dit is echter afhankelijk van uw leeftijd, de buitentemperatuur, mate van inspanning en uw gezondheidstoestand. (zie www.voedingscentrum.nl) Een andere algemene richtlijn gebruikt een formule om de hoeveelheid te drinken vocht per persoon te berekenen. De formule is: 0.03 x lichaamsgewicht (kg) = het aantal liters vocht per dag.

 

Vooral voor ouderen en kinderen blijkt het lastig om voldoende te drinken, daarom geven wij de volgende tip: Zet een glas water klaar dan neemt u iedere keer een klein beetje. Echt even een heel glas drinken is er vaak niet bij. Voor kinderen koop een leuke fles of bidon en zet die klaar!

 

Zomervakantie: 

De zomervakantie staat voor velen weer voor de deur. Gebruik onze 10-tips zomervakantie om de kans op rugklachten zo laag mogelijk te houden. (zie www.chiropractielochem.nl/10-tips) 

 

ICE! Deze afkorting staat voor In Case of Emergency! Wij adviseren u om deze afkorting toe te voegen op uw telefoon aan de naam van de persoon/personen die u als contactpersoon wilt gebruiken in het geval u iets overkomt. Bijvoorbeeld: Jan Modaal (ICE 1) +31 12345678. 

 

Veel telefoons hebben een aparte optie voor ICE, deze kan zelfs gebruikt worden als uw telefoon middels een pincode is beveiligd. Dit is erg handig en wordt internationaal steeds meer gebruikt. Zo kunnen anderen u helpen door te waarschuwen indien u dat niet meer zou kunnen. 

 

Wij wensen u een voorspoedige zomer(vakantie).

Chiropractie lochem; Martijn van Poecke en Madelon Bredie