Home

Nieuwsbrief zomer 2016

Praktijkinformatie:

In de vorige nieuwsbrief heeft u over ons jubileum kunnen lezen. Iedereen bedankt voor alle felicitaties, kaartjes en leuke attenties!

In de vakantieperiode zullen we proberen om de praktijkuren zoveel mogelijk normaal door te laten lopen, maar dit zal in de vakantieweken van de chiropractoren niet volledig lukken. Telefonisch is de praktijk normaal bereikbaar.

Madelon en Martijn gaan in de komende maanden de collega's uit Deventer helpen door tijdelijk een dag(deel) voor hen te werken i.v.m. een zwangerschapsverlof. Hierdoor zal de praktijk in deze periode niet geopend zijn voor behandelingen op maandagochtend. Telefonisch is de praktijk normaal bereikbaar. 

 

Bij- en nascholing:

Beide chiropractoren zijn recent weer op enkele cursus dagen/weekenden en zelfs cursus week geweest. Hiermee houden ze hun actuele kennis en technieken op pijl. Zowel Madelon als Martijn voldoen ruim aan de minimaal gestelde norm voor bij- en nascholing. Enkele foto's hiervan zijn terug te vinden via onze facebookpagina (zie de posts van: 21 maart en 29 april)

 

Tevredenheidsenquête:

Onze doorlopende patiënt tevredenheidsenquête is ook in 2015 weer veelvuldig ingevuld. Onze gemiddelde waardering over 2015 was een 8,4! Wij zijn erg blij met deze score. Ook de gemaakte opmerkingen en uw ervaringen met chiropractie worden erg gewaardeerd. Suggesties voor verdere verbeteringen zijn altijd welkom. Mocht u nog nooit een enquêteformulier hebben ontvangen en zou u deze wel in willen vullen als feedback, of om uw ervaring met anderen te delen, dan kunt u een enquête aanvragen door een e-mail te sturen naar info@chiropractie lochem. graag "enquête" vermelden bij het onderwerp

 

Zomervakantie:

De zomervakantie staat voor velen weer voor de deur. Gebruik onze 10-tips zomervakantie om de kans op rugklachten zo laag mogelijk te houden. Deze vindt u via onze website onder tips.

ICE! Deze afkorting staat voor In Case of Emergency! Wij adviseren u om deze afkorting toe te voegen op uw telefoon aan de naam van de persoon/personen die u als contact persoon wilt gebruiken in het geval u iets overkomt. Dit wordt steeds meer internationaal gebruikt, zo kunnen anderen u helpen door te waarschuwen indien u dat niet meer zou kunnen. Bijvoorbeeld: Jan Modaal (ICE 1) +31 12345678

 

Wij wensen u allen een hele fijne zomer

Chiropractie lochem; Martijn van Poecke en Madelon Bredie