Home

Nieuwsbrief herfst 2019

Praktijk info:
In de praktijk ondersteunen we het onderzoek van collega Alan Jenks. Meerderen van u doen hieraan mee, waarvoor onze dank. Als praktijk ontvingen we een speciale vermelding aangezien we na de onderzoekers de meeste patiënten hebben gerekruteerd in Nederland. Het BACE-onderzoek, naar lage rugpijn en chiropractie bij ouderen (55+) in Europa, loopt in Nederland tot eind 2020, intake moet voor eind december 2019 gestart zijn. Het verwerken van alle data zal nog enige tijd duren. Over enkele jaren hoopt hij hierop te promoveren aan de VU in Amsterdam. We zullen u op de hoogte houden van het verloop en natuurlijk van de uitkomsten van het onderzoek.
De zoektocht, naar een nieuwe collega, heeft tot nu toe nog niet tot een nieuwe collega geleid. Inmiddels is er al contact gelegd met de huidige chiropractie studenten die komende zomer (2020) afstuderen. Onze zoektocht duurt dus voort.

Krant/onderzoek/TV:
25 September jongstleden is in het katern: Jong geleerd; van het weekblad in de kijker, een artikeltje verschenen; buitenspelen. Wij proberen al jaren om meer mensen meer te laten bewegen, omdat dit vele (lichamelijke) voordelen biedt. Voor kinderen geldt dit nog sterker. Inmiddels is bekend dat kinderen per dag gemiddeld meer op hun telefoon kijken dan buitenspelen. Minder zitten en meer buitenspelen, zeker op jongere leeftijd, is goed voor de ontwikkeling van de motoriek. Het stimuleert complexe hersensystemen, leidt tot minder overgewicht en heeft vele sociale voordelen. Op onze website kunt u het hele artikel nogmaals lezen).
Einde van de zomer werd ik gebeld of ik iemand kon helpen met schouderklachten, dit had hij/zij namelijk gezien in het tv-programma: Utopia! Bij navraag bleek dat een collega enkele malen is opgeroepen voor een bewoner van Utopia. Mocht u het terug willen zien dan kunt u dit vinden via de trefwoorden Utopia en chiropractor in Google in te typen. Dag tegen Rugpijn: Sinds enkele jaren is 3 november de;

Dag tegen Rugpijn:
Ook dit jaar zal de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) hier weer aandacht aan besteden. Onze praktijk zal deze initiatieven ondersteunen. Ondanks het feit dat in 2017 alle, bij de NCA aangesloten chiropractoren, samen 53.000 nieuwe patiëntenklachten hebben aangenomen, is en blijft chiropractie nog (relatief) onbekend. Om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met chiropractie organiseren we in de praktijk in de week van 4-8 november daarom onze jaarlijkse gratis screening. Hierbij kan na het telefonisch maken van een afspraak, één op één de klachten besproken worden en kan de chiropractor u uitleggen of uw klachten behandelbaar zijn middels chiropractie. Dit consult en de informatie zijn geheel vrijblijvend en kostenloos.

Preventie/Tips:
Naar aanleiding van een eerdere campagne van de NCA; sta op voor je rug (2015) hebben we destijds 10-tips gemaakt. Lees deze eens rustig door op onze website en kijk welke u zou kunnen gebruiken. Zelf lopen we regelmatig even in de lunchpauzes en wisselen we onze werkhouding veelvuldig af.

Wens ik u namens alle medewerkers van de praktijk een fijne en actieve Herfst.

Martijn van Poecke