Home

Nieuwsbrief herfst 2017

Praktijknieuws:

Recentelijk zijn Madelon en Martijn weer een weekend op cursus geweest. Dit was het 2e weekend uit een drieluik. Deze serie focust vooral op de overlap tussen problemen met de houding/motoriek en de onbalans die dit veroorzaakt tussen beide hersenhelften waardoor (vooral bij kinderen) moeite kan ontstaan in leer- en sociaal gedrag.

Uw chiropractor wordt mede door de beroepsgroep constant gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. De minimale eisen voor bij- en na-scholing kunt u vinden via  https://www.nca.nl/para-medici/opleiding-kwaliteitseisen. Deze norm is door beide collega's de afgelopen jaren ruimschoots behaald. Er is tijdens deze bijscholing aandacht voor zeer uiteenlopende zaken zoals: diagnostische technieken, behandeltechnieken, nieuwe ontwikkelingen en achtergrond informatie.

 

Sta op en beweeg; Uw rug in actie!:

Volgend op de Landelijke NCA campagnes: Sta op voor uw rug (2015) en Sta op en beweeg (2016) volgt dit jaar de campagne: Sta op en beweeg; uw rug in actie! 

Wetende dat een inactieve levensstijl (m.n. veel zitten) meerdere negatieve effecten heeft op onze gezondheid willen we met deze campagne mensen verder bewust maken en stimuleren om meer/voldoende te bewegen.

Dit jaar organiseert de NCA 4 weken lang een fotochallenge (waarmee ook enkele prijzen gewonnen kunnen worden), zie via http://www.staopvoorjerug.nl/fotochallenge  welke thema ieder week heeft. Laat uw foto achter op www.facebook.com/staopenbeweeg.

Wij doen ook mee! Laten we met z’n allen een positieve beweging in gang zetten!

 

Landelijke screeningsweek:

Natuurlijk gebruiken we de challenge om aandacht te vestigen op het belang van goed/bewust bewegen. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede check wordt uitgevoerd, een ieder kan dan ook terecht voor een vrijblijvende screening In de week van maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november. Deze week is bedoeld voor mensen die (nog) niet bekend zijn met chiropractie om gratis een afspraak te maken met één van de chiropractoren om één op één uw situatie te bespreken/te laten bekijken. (tijdens deze screening vindt er geen behandeling plaats) Attendeer uw familie en kennissen al vast op deze mogelijkheid.

 

Tips (herfst):

De herfst is begonnen en recentelijk zijn in Nederland de nieuwste beweegnormen gelanceerd (zie: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017). Hieruit blijkt dat matig-intensief bewegen zeer belangrijk is. De herfst leent zich goed om o.a. lekkere wandelingen door het bos te maken. 

Helaas kan in deze periode van het jaar het ook natter en gladder worden en zien we dat meer mensen ten val komen. Enkele jaren geleden hebben we hierover al 10-tips gemaakt. Kijk op https://www.chiropractielochem.nl/tips/10-tips-valpreventie.html om deze te lezen/printen. 

 

Wij wensen u een fijne herfst. 

Chiropractie lochem; Martijn van Poecke en Madelon Bredie