Home

Nieuws

Nieuwsbrief zomer 2022
Zomer 2022!
Fit de zomer in?
Maak gebruik van onze tips ter preventie
Bij vragen of chiropractie kan helpen, maak een screeningsafspraak!

Fitte start?
Wie..
Nieuwsbrief zomer 2021

Fit de zomer in!
Wie wil dat nou niet? Helaas komt dit niet vanzelf, maar moeten we daar vaak wel wat voor doen. Dit begint vaak met iets veranderen in onze dagelijkse routine. Kleine aanpassinge..

Nieuwsbrief zomer 2020
Praktijk info
Op 10 januari 2008 begon Ria Dekker in de praktijk, nu dus 12,5 jaar geleden. Dus hebben we een jubileum. Echt super!!! Recent is ze helaas niet veel op de praktijk aanwezig geweest, w..
Nieuwsbrief voorjaar 2020
Praktijk info:
Verandering in de praktijk:
Na 4 jaar met veel plezier met Lida te hebben samen gewerkt, gaan we eind maart afscheid nemen van elkaar. Lida heeft aangegeven dat ze op haar 65e wi..
Nieuwsbrief winter 2019
Praktijk info:
In deze periode van het jaar kijken we weer even terug, maar ook al vast vooruit. Terug kijken deden we met het team bij de jaarlijkse kerstlunch. Na de feestdagen zullen we ook in <..
Nieuwsbrief herfst 2019
Praktijk info:
In de praktijk ondersteunen we het onderzoek van collega Alan Jenks. Meerderen van u doen hieraan mee, waarvoor onze dank. Als praktijk ontvingen we een speciale vermelding aangezien we na de onderzo..
Nieuwsbrief zomer 2019
Collega:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen hebben we eind mei afscheid genomen van collega Jelle Bonte. Tijdens een zeer gezellige lunch hebben we hem met een cadeau bedankt voor het afgel..