Home

Vervolgconsult

Bij ieder vervolg consult zal er een evaluatie zijn van het verloop sinds de vorige behandeling. Dit zowel m.b.t. de (hoofd)klacht als de gezondheid in het algemeen.

Dit gesprek wordt (bijna) altijd gevolgd door een specifiek chiropractische controle van uw bewegingsstelsel en het zenuwstelsel. Aan de hand hiervan kan bepaald worden, of/wat er die dag behandeld moet worden en op welke manier.

Na iedere behandeling volgt weer een korte evaluatie, die gevolgd kan worden door adviezen, oefeningen, verwijzen en/of het maken van een vervolg afspraak.