Home

1e consult

Uw eerste bezoek

Hoe ziet een eerste bezoek eruit?
Voor het eerste bezoek wordt ruim de tijd genomen. U moet rekenen op ongeveer 50 minuten. We werken alleen op afspraak. Deze afspraak kunt u telefonisch of aan de balie maken. Nadat u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestigingsbrief met daarbij een vragenformulier, een routebeschrijving, kostenoverzicht en een folder “uw eerste bezoek”.

Bij uw eerste bezoek graag het vragenformulier ingevuld mee nemen.

Anamnese (gesprek).

Ieder eerste bezoek begint met een uitgebreid vraaggesprek om de huidige klacht(en) goed in kaart te brengen. Hierbij valt te denken aan de locatie van de pijn/klacht/beperking, hoe is het ontstaan, hoe is het verloop, zijn er factoren die de situatie verbeteren/verergeren? Etc. Naast het bespreken van de huidige klacht(en), komen ook de eerdere onderzoeken, behandelingen, diagnoses aan bod. Dit alles om een duidelijk beeld te schetsen. Tevens zal de chiropractor vragen stellen over eerdere ziektes/ongevallen/operaties, andere klachten, (werk)houding, sport, levenspatroon. Dit aangezien veel van deze factoren invloed kunnen hebben op de algehele gezondheid en op de huidige klacht(en).

Lichamelijk onderzoek.

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit verschillende gedeeltes. Het is hier niet precies weer te geven welk onderzoek gedaan zal worden, aangezien dit zeer afhankelijk is van de aard van de klacht. Over het algemeen vindt er een houdingsonderzoek, neurologisch onderzoek, orthopedisch en specifiek chiropractisch onderzoek plaats. Verder lichamelijk onderzoek is afhankelijk van de aard van de klachten. Aan de hand hiervan kan het beeld dat verkregen is via de anamnese bevestigd/ontkend worden.

Verder onderzoek.

In sommige gevallen is er na het lichamelijk onderzoek nog geen duidelijk beeld ontstaan, in deze gevallen is het soms noodzakelijk om verder onderzoek te doen, of in overleg met huisarts aan te vragen. Mochten er bijvoorbeeld al eerder relevante röntgenfoto’s gemaakt zijn, dan zal getracht worden om deze in het ziekenhuis op te vragen.

Behandelplan.

Na het eerste gesprek, en het lichamelijk onderzoek, zal de chiropractor een behandelplan opstellen. Dit plan zal samen met de bevindingen en de werkdiagnose met u besproken worden zodat het ook voor u duidelijk is wat er verwacht kan/mag worden. Hierbij valt te denken aan; wat is het huidige probleem, wat is hiervan de oorzaak, wat kunt u er zelf aan doen, is het mogelijk dat dit middels chiropractie (gedeeltelijk) verholpen/verbeterd wordt?

Behandelen.

Indien de chiropractor een behandelplan op heeft kunnen stellen, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om al bij het eerste bezoek een begin met behandelen te maken. Welke behandelmethode gebruikt wordt en met welke frequentie er behandeld gaat worden is van de specifieke klacht afhankelijk.