Home

De behandeling

Doel: Het doel van iedere behandeling is: “Er voor zorgen dat een persoon zo spoedig mogelijk weer terug kan keren naar zijn/haar normale dagelijkse activiteiten (werk/sport), door het herstellen van de normale/optimale functie van het bewegingsstelsel en het zenuwstelsel.”

Uitgangspunt is, dat ieder individu uniek is, waardoor elk behandelplan anders is. Daarom zal er per behandeling een evaluatie gemaakt worden van de stand van zaken.

Chiropractoren kijken dan hoe uw bewegingsstelsel (met name de wervelkolom) beweegt en hoe uw zenuwstelsel reageert. Op basis van deze bevindingen wordt er bepaald, wat en hoe er behandeld wordt. Per persoon en per klacht zal er daardoor een specifiek plan ontstaan. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Er zijn geen standaard protocollen, want wie is standaard?

De chiropractor beschikt over verschillende behandelmethodieken, waardoor er voor iedere leeftijdsgroep en iedere klacht een specifieke aanpak beschikbaar is.

De chiropractor zal er voor zorgen, dat het behandelen volgens het plan van aanpak verloopt.

Hoe vaak en met welke frequentie er behandeld wordt, is niet in het algemeen te zeggen, want dat is per persoon verschillend.

Indien er niet behandeld kan worden, zal de chiropractor trachten u naar de juiste behandelaar te verwijzen. Ook is het mogelijk, dat meerdere behandelingen (multidisciplinair) gecombineerd moeten worden om tot het meest optimale resultaat te komen.